awsEnum: Enumerate AWS services • Penetration Testing

https://securityonline.info/awsenum-enumerate-aws-services/